2016: Zien wat er toe doet

Ook dit jaar legde Zinzia de lat hoog in ons streven om koploper te zijn in het bieden van goede en liefdevolle zorg. We hebben ons verder kunnen onderscheiden in excellente zorg voor de kwetsbare oudere en alles wat daaraan bijdraagt. Om die waardering uiteindelijk te behalen moeten we ‘zien wat er voor de ander toe doet’. Op vele thema’s hebben we daarover in 2016 geleerd, stappen gezet en de werkzame bestanddelen binnen de ‘gouden driehoek’ verder ontdekt. In dit digitale jaarverslag nemen wij u in vogelvlucht mee door de gebeurtenissen van 2016.

Karin I. Lieber,
Raad van Bestuur

Portfolio Zinzia 2016

Zien wat er toe doet voor het toenemend aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Zinzia heeft daartoe de mogelijkheden voor deze groep mensen in kaart gebracht en in 2016 intensiever aangeboden. De casemanager kwetsbare ouderen, behandeling en ondersteuning thuis, maar ook het kortdurend verblijf, dagbehandeling en revalidatie sluiten aan op de vraag van kwetsbare ouderen en hun mantelzorg.

Zien hoe mensen in elkaar zitten

Het radicaal mensgerichte handelen, de ontwikkeling van ‘Het goede gesprek’ (Universiteit voor Humanistiek, UvH), de ontwikkelde leidraad voor psychogeriatrische (PG) zorg, de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten voor de locaties Oranje Nassau’s Oord en De Lingehof, het ‘warm welkom’, gastvrijheidzorg en de Professionele Advies Raad (PAR): steeds meer puzzelstukjes zijn in 2016 op hun plek gevallen. Dat maakt ons trots. Het is die beroepstrots van onze professionals die maakt dat we steeds beter gaan zien wat er toe doet.

887

medewerkers

572

vrijwilligers

1e

PAR in Nederland

16

LEAN coaches

62

aangeboden leertrajecten

Tevredenheidcijfer

7,3

MedewerkerMonitor

Medewerkers zijn de spiegel en motor van veranderingen. Vernieuwing en verbetering moet door hen vorm gegeven worden en daar is in 2016 veel aandacht voor geweest. Er ontstaan hierdoor overal initiatieven, we zien eigenaarschap en inmiddels branden er verschillende ‘vernieuwende kampvuurtjes’.

PAR

De Zinzia brede Professionele Adviesraad (PAR) heeft haar tweede jaar voltooid en versterkt de beroepsinhoud, beroepsontwikkeling en positie evenals profilering van professionals binnen Zinzia.Lees meer

LEAN en Presentie

LEAN en Presentie waren ook in 2016 twee belangrijke pijlers om onze beweging kracht bij te zetten. LEAN- en Presentietrainers stimuleren medewerkers om casussen te blijven inbrengen.Lees meer

Team & Talentontwikkeling

Iedere Zinzia-medewerker beschikt over talent. Juist de uniciteit/authenticiteit van mensen zorgt voor een diverse en unieke samenstelling van teams die bijdragen aan de ambitie van Zinzia.Lees meer

Focus op professionele driehoek

Binnen het Zinzia veranderproces ontstaat steeds meer focus zodat verbindingen tussen centrale-, team- en individuele doelen zichtbaar en stuurbaar worden. Lees meer

Vrijwilligers

Binnen Zinzia zijn zo’n 500 vrijwilligers actief. De Zinzia-vrijwilliger moet zich kunnen herkennen in de kernwaarden KLEUR en de visie op zorg binnen de gouden driehoek. Lees meer

Het goede gesprek

Zinzia zet in op goede en relationele zorg. Leidraad daarbij is het goede gesprek over zorg. Dat is een dialoog op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en een open houding.Lees meer

PG programmalijn

Onze visie op de zorg voor dementerende ouderen speelt een belangrijk rol. Daartoe ontwikkelde Zinzia het afgelopen jaar – vanuit een breed gedragen groep waaronder mantelzorgers – de leidraad - PG programmalijn. Lees meer

Wat doet er toe voor de kwetsbare ouderen?

Die vraag is in 2016 meer leidend geworden in ons handelen, want de kwetsbare oudere, ‘onze’ bewoner, de mens achter de mens: dat is wat ons bezighoudt. Door voortschrijdend inzicht, vallen en opstaan en onze leidende ambitie om dat te bieden wat er toe doet, zijn we in 2016 dichtbij de bewoner gekomen. Dichterbij de bedoeling. Dat maakt ons blij, maar we willen verder en nog meer van waarde zijn. Afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet om nog radicaler mensgericht te werken.

545

bedden

427

gerevalideerde cliënten

373

uur Ambulant Geriatrisch Team in thuissituatie

16.881

dagdelen dagbehandeling & dagbesteding

16

familiebijeenkomsten

7,7

gemiddeld cijfer ZorgkaartNederland

351

nieuwe waarderingen

Afgelopen jaar ontwikkelden zich vele mooi initiatieven van mantelzorger & vrijwilligers. Denk hierbij aan een dansmiddag, beweegactiviteit, schoonmaakmiddag en de sprookjesclub.
Wie houdt er niet van muziek? In al zijn variaties speelt muziek een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen. Voor kwetsbare ouderen in Zinzia verpleeghuizen kan muziek die rol blijven spelen. Een enthousiast team van (welzijns)medewerkers, vrijwilligers en muziektherapeuten achterhaalt men de muziekvoorkeuren van mensen. In 2016 jaar zijn er met behulp van de middelen van Waardigheid en Trots twee muziektherapeuten aangenomen bij Zinzia. Zij en andere collega’s zetten zich in om muziek weer onderdeel van het leven te laten zijn.

Lees meer
Hoe halen we buiten naar binnen en benutten we kansen van binnen naar buiten? Die vraag hield een aantal medewerkers op locatie Oranje Nassau’s Oord bezig. In 2016 zijn zij gestart met een project waarbij de uitwisseling tussen ‘binnen en buiten’ wordt gestimuleerd. Hiervoor legden ze contacten met onder andere buurtbewoners, vrijwilligers, plaatselijke ondernemers en verenigingen om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het doel is vergroten van welzijn van onze bewoners door mogelijkheden te creëren voor ontmoeting tussen mensen van binnen en buiten het verpleeghuis. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ondersteunen en versterken. En het geeft extra kleur aan het leven van onze bewoners. Dit vanuit de visie om liefdevolle en persoonsgerichte zorg te bieden voor kwetsbare ouderen. Met als doel het vergroten van welzijn van onze bewoners door mogelijkheden te creëren voor ontmoeting tussen mensen van binnen en buiten het verpleeghuis.

Lees meer
Als voorbereiding op het Menzis ontwikkelplan onbegrepen gedrag 2017, heeft Zinzia er in 2016 voor gekozen de term ‘probleemgedrag’ te veranderen in ‘onbegrepen gedrag’. Mensen met dementie vertonen vaak moeilijk te begrijpen gedrag, zoals onrust, agressie of apathie. De oude term impliceerde dat het onbegrepen gedrag bij de professionals, ligt, namelijk dat zij het gedrag niet begrijpen. Door het veranderen van deze term probeert Zinzia professionals te stimuleren om anders naar het gedrag te kijken en nieuwsgierig te zijn naar het waarom achter het onbegrepen gedrag.
In 2015 is landelijk besloten om niet verder te gaan met een cliëntenraadpleging op basis van de CQ. Zinzia steunt deze ontwikkeling en investeert in andere manieren om zicht te krijgen op cliëntervaringen. In 2016 is er een zogenaamd 'mandje' ontwikkeld met daarin verschillende wijzen om cliëntervaringen te tellen en erover te vertellen. In 2016 is dit mandje getoetst op zijn bijdrage aan het verbeteren van kwaliteit. De uitkomsten bevestigen dat de meervoudige manier van zoeken naar cliëntervaringen een rijk en multidimensionaal inzicht geeft van de cliëntervaring. Het ‘mandje’ aan getoetste mogelijkheden dat daadwerkelijk bijdraagt gaat de zorg gaat verder ingezet worden om kort cyclisch informatie te genereren over wat er toe doet voor de bewoner. Dit draagt weer bij aan het Kwaliteitszelfportret dat Zinzia eerder ontwikkelde om kwaliteit transparant te maken. Zinzia gelooft in deze beweging en ervaart dat kwaliteit niet alleen tellen, maar vaak ook vertellen is.
Rumah Kita kreeg in 2016 vier sterren van Gastvrijheidzorg met Sterren. Afgelopen jaar werkte het verder aan haar gastvrijheid. Rumah Kita kreeg de complimenten voor de Oriëntaalse sfeer, vele faciliteiten, eigen tandartsruimte, deskundige cliëntenraad en de samenwerking met de bewoners uit de wijk.

Lees meer
Stap voor stap plaveit Zinzia haar route naar Zorgondernemerschap. Na verschillende Quick Wins behaald te hebben, bouwen we nu verder op de zes programma lijnen; eten drinken, logistiek, ICT, was / linnen, huisvesting / vastgoed en schoonmaak. Vanuit een huis dat op orde is kan Zinzia excelleren. Optimalisatie van het Facilitair bedrijf en ontwikkeling van Gastvrijheidszorg gaan daarbij hand in hand. In brede zin werken we aan een warm welkom voor cliënt, bezoeker en medewerker. Daar geloven we in. In 2016 zijn we trots op de initiatieven – die in dit verslag deels genoemd worden - die ontstaan zijn. Er is nu ruimte voor zorgondernemerschap en die wordt steeds meer genomen. Dit en ondersteuning van de zorg worden mede mogelijk door het behaalde financiële resultaat van 1.8 miljoen besparing aan de zijde van het Facilitair Bedrijf.

130.000

zelfgemaakte
maaltijden

19

georganiseerde
markten

12

dineravonden en eettafels3 nieuwe producten:


Rendang bitterbal

Zinzia appeltaart

Indische maaltijden

Transparant over kwaliteit

In het kader van het Actiz ontwikkelprogramma ‘Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn’ maakte Zinzia in 2016, als eerste in de sector, een kwaliteitszelfportret. Het is een multimediaal portret over kwaliteit vanuit verschillende perspectieven waargenomen, zodat het inzicht biedt voor bewoners, hun dierbaren, maar ook voor professionals, zorginkopers en toezichthouders.

Het portret is een afspiegeling van onze mogelijkheden en kwaliteit. Door daar transparant over te zijn kunt u zich een realistisch beeld vormen van onze zorg. En van alle andere dingen die daar op de een of andere manier aan bijdragen. Zinzia draagt met dit project vanuit haar visie op kwaliteit en transparantie zo ook bij aan de landelijke zoektocht naar nuttige, betrouwbare en valide kwaliteits- en verantwoordingsinformatie. Implementatie van het kwaliteitskader zal Zinzia vanuit deze visie doorvoeren.

Hoe hebben we het in 2016 gedaan?


van 548 naar
1098

likes op facebook